Gedichten Update 2012

Er zijn maar liefst 35 nieuwe gedichten van de Eenwoordpoëet te vinden op deze website. Te vinden onder het menukopje “Oeuvre”. Gaat heen, gaat heen!